Aktuality

Aktuality

Chtěla bych vás pozvat na několik letních akcí, kterých se účastním jako lektorka: Nejbližší je ŽENFEST V HRADCI KRÁLOVÉM 15.6.2019:

DALŠÍ seminář s kreslením mandal je v červenci 2019 v Blansku:

A v od 20.7. do 27.7. týdenní seminář v Pasečnici:

 

NEJBLIŽŠÍ SEMINÁŘ s kartami Bachova květová terapie bude 6.10. 2019

pokud máte zájem dejte mi prosím vědět na e-mail: lockerova@centrum.cz . Jde o jednodenní seminář za podmínek stejných jak najdete v starším letáčku níže.

 • V LISTOPADU bude seminář Cesta ke grálu : 3.11.2018

SEMINÁŘE 2018

ČERVEN

3.6. neděle Cesta ke grálu 1 – proběhnul

ČERVENEC

  1. 3.7. zahájení výstavy Emauzské opatství Praha CESTA ČLOVĚKA
  1. -27.7 – 3.8.. týdenní seminář Mandaly a křišťálové mísy – Pasečnice
  2. u Domažlic ještě 1 místo volné

SRPEN

ZÁŘÍ

  1. 9.9. neděle Cesta ke grálu 1
  1. 22.9. Bachva květová terapie v symbolech a elementární symboly 1.
  1. 23.9. Bachva květová terapie v symbolech a elementární symboly 2.

ŘÍJEN

  1. 7.10. neděle Cesta ke grálu 2.
  1. 13.10. Bachva květová terapie v symbolech a elementární symboly 1.
  1. 27.10. sobota Cesta ke grálu 1 PUTUJÍCÍ

LISTOPAD

  1. 3.11. Cesta ke grálu 1 PUTUJÍCÍ
  1. 17.11. sobota Sladění

PROSINEC

  1. 1.12. sobota Sladění
  1. 8.12. sobota Cesta ke grálu 3
  1. 9.12. neděle Bachva květová terapie v symbolech a elementární symboly 1.

Semináře, které nabízím v roce 2018

V letošním roce po cyklu meditací s kartami Cesta ke grálu na přelomu roku, ožila výzva seznámit vás s harmonizující silou symbolů – starých rytin. Vnímám je jako záznamy duchovních informací vyspělé kultury. Její přístup k moudrosti duchovní podstaty života vede člověka k principům, které je třeba projít na cestě k vnitřní svobodě. Jestliže se má toto naplnit určitým postupným procházením od emocionálního úklidu k hlubším mystickým odhalením, lze semináře pojmout jako školu, ve které je dobré po nějaký čas setrvat. Její strukturu mi utvořila posloupnost tvoření jednotlivých celků karet- obrazových a tvarových symbolů. Je ale na vás, kterým celkem se vám chce začít.

 1. SYMBOLY BACHOVY KVĚTOVÉ TERAPIEA ELEMENTÁRNÍ SYMBOLY ….dva soubory karet, které se podporují a doplňují

Seminář, v kterém účastníci stav svého emocionálního reagování v životních situacích a vztazích odkrývají pomocí intuitivně vybraných symbolů vyjadřujících energii a sílu květových esencí, kde popisem každého modelu se dostávají k informaci a uvědomění co je třeba uvést do harmonie. Působením karet využijeme podporu symbolů k proměně návyků, můžeme snadněji ovládat své projevy a pochopit vztah k sobě samotnému.

 1. SLADĚNÍ

V tomto semináři se seznámíte se souborem 33 symbolů, které dále prohlubují intuitivní vybírání sestavy obrazových pomocníků – symbolů, které dokáží do působení určité kombinace, vám určené, zapojit a nakombinovat takovou sestavu energií, které do hloubky vašich záznamů buněčné paměti spustí harmonizační proces. / projevem se tedy bude lišit a závisí na citlivosti vnímaní svým tělem i naléhavosti proměny či očisty /.

 1. CESTA KE GRÁLU

Soubor meditačních karet dříve určený k samostatné práci použití karet jako podpory a prohloubení meditačního stavu, tedy i citlivosti pro zavnímání kontaktu s duchovní kvalitou – či bytostmi grálové úrovně, nyní díky veršům odhalují obsah učení, které otevírá člověku cestu k pochopení jeho cesty k bohu, potřeby spojení svého života se svou duší a tedy s původem od kud přichází. Podporují vlastní hledání odpovědí díky vlastním prožitkům a objevování významů skrýtých jak ve tvaru, tak ve slovech. Z mých zkušeností odkrývané způsoby jejich používání můžeme v malé skupině probírat ve třech jednodenních seminářích, pokud vás zaujme tento zdroj.

V prvním semináři jde o seznámení se čtyřmi úvodními kartami A,B,C,D, diagnostickou kresbou nahlédnutí na stav propojení s duší. Individuální výběr karet a jejich interpretace je spojená s výkladem obsahu karty 10,11 a 12. Vstupem do kruhu symbolů zavnímáte – meditační spojení s tímto souborem harmonizujících energií.

V druhém stručné seznámení s obsahem ve všech 12 verších ke kartám 1-12 a meditační i obsahové procítění karet 1, 2, 3, 4. Spojení meditace s hudební interpretací a pohybem. Nalezení vhodné praxe s vybranými kartami a sdílení již nabraných zkušeností.

V třetím semináři půjde o možnost kombinace s dalšími kartami – symboly jiného celku a zaměření, jak je propojovat a dál tříbit rozlišování. Praxe meditační a procítění obsahu karet 5,6,7,8, a 9. Zakreslení a sdílení svého stavu z meditace. Meditace v přírodě.

Také letos nabízíme s Hankou týdenní seminář v Pasečnici.

Mandaly a křšťálové mísy 2018Ráda bych vás pozvala na seminář s kartami Bachovek, který se bude konat v Praze v divadle Kampa 15.10. v neděli. Těším se na vás.

Semináře jaro a léto 2017 , výstava obrazů: