Osobní obraz

Osobní obraz

Tato nabídka znamená vytvoření obrazu pro konkrétního člověka, rodinu, skupinu lidí, pro konkrétní prostor, či vhodný účel. Je vytvářen v meditačním napojení hledáním motivu pro rozvoj duše, osobnosti člověka nebo pro vytváření posvátného prostoru domova, pracoviště.

Jde o podobnou práci jako na osobní mandale. Ve vztahu ke klientovi či jeho prostředí vytváří účinný prostředek k harmonizování a ochraňování duše. Je podporou na cestě, či podnikání.

Předem může být dohodnuta velikost malby a také její přibližná cena nebo způsob pladby. Již několik takových obrazů pomáhá rozvíjet harmonii v životě mých přátel.