Bachovky

Bachova květová terapie v symbolech 

          
Aktuální nabídka semináře 2018  Symboly Bachovy květové terapie  – více v Aktualitách

Letos jsem se rozhodla po vyprodání 1.vydání karty vydat znovu jako autorský dotisk v nákladu 200 kusů. Každé balení karet s brožurkou je číslované a s podpisem. Můžete si je objednat u mě, nebudou v distribuční síti. Jedny karty stojí 800,- Kč.

soubor 79 karet

autorka obrazů a publikace: ak. mal. Jiřina Lockerová

Jde o soubor obrazů-karet zachycujících v podobě grafických symbolů archetypy lidského chování podle Bachovy květinové terapie s energetickým účinkem doplňujícím či nahrazujícím účinek esencí. V některých směrech mají tyto symboly širší možnosti použití. Symboly-znaky nakreslené jako analogie energie esencí květů ve spojení s barvou působí na lidské podvědomí. Každý znak existuje ve dvou barevných podobách podkladů a svými účinky se vzájemně doplňují. Symboly mohou podpořit nalezení pozitivního řešení psychických disharmonií, a to na úrovni energie člověka nebo nemoci jako tělesného projevu této disharmonie. Obrazy (původní olejomalby) jsou tvořeny bílými grafickými znaky na lazurních barevných podkladech.
Znak působí jako pečeť, zářič konkrétně zaměřené energie.
Barva zastává kvalitu, která byla vesmírnou inteligencí dána jako jeden ze základních elementů tvořících vesmír; doplňuje a podporuje svou vlastní energií účinek znaku, má schopnost harmonizovat lidskou psychiku a celý organismus.
Světelnost je další prvek uplatňující se v obrazu symbolu; zastupuje pohyb energie – její dynamiku, směřování či klid.
Součinností těchto prvků je dosaženo arteterapeutického působení založeného především na vizuálním vnímání. Energie vyzařovaná ze symbolů je ale vnímatelná i mimosmyslově. Účinek obrazu je však plně aktivován teprve pozorností člověka a jeho zaujetím pro tuto možnost nabízené pomoci.

Tento soubor tvoří:
• 1 karta „otevírací“ (slouží k naladění příjemce a jeho uvedení do meditativního stavu)
• 38 dvojic znaků podle Bachových esencí
• trojice karet se znaky „esence první pomoci“

Vydalo nakladatelství SYNERGIE v roce 2001

karty galerie 3