Loga

Nabídka loga

Pro mě znamená kresbou tvaru, graficky upraveného do jednoduchého symbolu, zaznamenat duchovní podporu spolu s reklamním záměrem.

Logo se tak stává symbolem vyzařujícím podporující energii v uskutečňování určitého konkrétního poslání či podnikání – v nabízení svých schopností či obchodní činnosti.